Podmínky užívání aplikace MakejDoma
Aktualizováno 01.12.2020

Všeobecná pravidla

 1. Aplikace MakejDoma („Aplikace“) je provozovaná firmou - Techmates International s.r.o., Zvěřinova 160/3, Černovice, 618 00 Brno, IČO: 08530718, DIČ: CZ08530718 („Provozovatel“).

 2. Těmito pravidly Provozovatel upravuje užívání Aplikace. Provozovatel si vyhrazuje právo znění pravidel jednostranně měnit či doplňovat. Uživatelé i Trenéry o každé změně či doplnění vhodným způsobem informuje

 3. Aplikace MakejDoma umožňuje bezplatně zveřejňovat a vyhledávat nabídky on-line tréninků a zprostředkovávat kontakt mezi trenéry a uživateli.

 4. Trenéři jsou na Provozovateli nezávislé subjekty, kteří prostřednictvím Aplikace nabízejí své služby.

 5. Uživatelé jsou na Provozovateli nezávislé subjekty, kteří prostřednictvím Aplikace vyhledávají služby nabízené trenéry.

 6. Provozovatel není stranou smluvních vztahů mezi trenéry a uživateli a nenese odpovědnost za splnění smluvních vztahů vzniklých mezi nimi ani za škodu či bezdůvodné obohacení vzniklé v souvislosti s těmito vztahy.

 7. Trenéři jsou povinni poskytovat svoje služby v souladu s právními předpisy a brát v potaz, že uživatelé jsou zásadně v postavení spotřebitele. V souladu s tímto jsou trenéři povinni splnit veškerou informační povinnost směrem ke spotřebitelům (zejm. dle § 1811 a § 1820 občanského zákoníku). Trenéři tímto informují uživatele zároveň o tom, že

  1. Jsou oprávnění odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od uzavření smlouvy. Odstoupí-li Uživatel od smlouvy, vrátí mu Trenér bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal. Zároveň jsou Uživatelé upozornění, že nemohou odstoupit od smlouvy, jestliže byla s jejich souhlasem již splněna.

  2. Mají práva z vadného plnění v rozsahu stanoveném právními předpisy.

  3. Pro uplatnění odstoupení od smlouvy i práv z vadného plnění jsou Uživatelé povinni kontaktovat Trenéra a nikoli Provozovatele.

 8. Uživatelé jsou povinni zaplatit trenérům za jejich řádně poskytnuté služby.

 9. Trenér i uživatelé jsou povinni užívat Aplikace v souladu s právními předpisy, těmito pravidly a nepoškozovat práva třetích stran.

 10. V případech, kdy je Uživatel ve vztahu k Provozovateli nebo Trenérovi spotřebitelem a vznikne spotřebitelský spor, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může uživatel v postavení spotřebitele podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu České obchodní inspekci (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). V těchto případech může také uživatel využít platformu pro řešení spotřebitelských sporů online, která je zřízena Evropskou komisí a je dostupná na internetové adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 11. Tato pravidla nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění.

Zpracování osobních údajů

 1. Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

 2. Pro účely užívání Aplikace Trenérem a Uživatelem, zejména vkládání nabídek a zprostředkování kontaktu mezi Trenérem a Uživatelem, je Provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje poskytnuté či zadané Trenérem a Uživatelem (zejména adresné, popisné a fakturační údaje).

 3. Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění závazku Provozovatele zprostředkovat kontakt v souladu s Pravidly užívání aplikace MakejDoma.

 4. Uživatel souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že Provozovatel je oprávněn zasílat Uživateli jakékoli zprávy, obsahující informace o novinkách, které MakejDoma nabízí.

 5. Veškeré údaje jsou uchovávány po dobu 5 let a následně jsou vymazány.

Cookies

 1. Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňují internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk a podobně, následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám; používá je téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.

 2. Na internetových stránkách Provozovatel může využívat tyto druhy cookies:

  1. Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna Vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou.

  2. Trvalé soubory cookies nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše internetové stránky Vašim potřebám.

 3. V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, tedy že Vaše soubory cookies, včetně trvalých, zpracováváme.

 4. Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Vašeho prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu svého internetového prohlížeče. Pokud použití souborů cookies nepovolíte, některé funkce a stránky nemusí fungovat, jak by měly. Jsou-li cookies povoleny, lze toto nastavení internetového prohlížeče považovat za souhlas se zpracováním osobních údajů. Prohlížeč je nástrojem zprostředkování souhlasu.

 5. K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním internetových stránek vyjadřujete souhlas propojením následujících služeb: Facebook, Google

 6. Kvůli zobrazení cílené reklamy v rámci reklamních a sociálních sítí na jiných internetových stránkách předáváme těmto reklamním a sociálním sítím údaje o vašem chování na webu; nepředáváme jim však vaše identifikační údaje.

Máte otázku?

V případě jakýchkoliv doplňujících dotazů se prosím na nás neváhejte kdykoliv obrátit, velice rádi Vám je všechny zodpovíme.


 • Jazyk